Web projektu VZ09011

V rámci veřejné soutěže v programu "Informační zdroje pro výzkum" - INFOZ - byly poskytnuty finanční prostředky též na projekt VZ09011 "Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro instituce akademické a vědecké sféry České republiky".
Úkolem projektu je zajistit elektronické informační zdroje v oblasti přírodovědných a zemědělských informací v letech 2009-2011 v oborech, které jsou součástí odborného profi lu téměř všech univerzit v České republice a několika specializovaných výzkumných ústavů včetně pracovišť Akademie věd ČR.

Projekt je realizován prodloužením konsorciálních licencí pro celkem 14 informačních produktů pro 27 institucí. Předmětem nákupu jsou přístupová práva do jednotlivých databází, které jsou vystaveny na serveru producenta a zpřístupňovány přes vyhledávací software v internetovém prostředí.

Na tomto webu najdete podrobné základní informace k projektu.
Od roku 2010 zde můžete i sledovat statistiky využívání nakoupených zdrojů - budou uveřejňovány vždy s čtvrtletním intervalem. Také si můžete stáhnout brožurku "EIZ projektu Infoz VZ09011" ve formátu PDF, kterou jsme vydali v prosinci roku 2009 a která je v tištěné podobě dostupná na zúčastněných institucích.

-------------------------------------------------------------------------------------
Aktuality:

Přehled přístupů:
Databáze nakoupené z projektu VZ09011 budou pro zúčastněné instituce dostupné do následných termínů:
Do 31.12.2012: Biological Abstracts, Zoological Record, ESPM, CSA Illustrata, Geobase, Georef, GeoscienceWorld a Knovel.
Do 28.2.2013: Food Science and Technology Abstracts.
Do 30.4.2013: Agricola.
Do 14. 5. 2013: CABI Compendia a CAB Abstracts.
Do 31. 12. 2013: BioOne.

KNOVEL:
V lednu 2011 Knovel informoval, že smlouva s McGraw-Hill pro rok 2011 neobsahuje práva na distribuci obsahu vydavatelství McGraw-Hill pro akademické zákazníky. Knovel proto aktivně vyhledal alternativní obsah, aby bylo zajištěno kompletní pokrytí tématu.
Knovel má tedy již zajištěno 148 náhradních titulů od více než tuctu vydavatelů. 113 těchto titulů je k dispozici už nyní. Více než 40 dalších titulů bylo vybráno a budou přidány do nabídky hned, jak se doladí autorská-licenční práva. Mnoho z těchto titulů nabídnevíce relevantní, čerstvější materiál. Tento nový obsah je k dispozici jako součást vašeho stávajícího předplatného bez příplatku.

copyright Radka Lukášová